2016 — Critical Essay

Ksenofeminizm: Niech zakwitnie sto różnych płci!

Katarzyna Piasecka

Cafe Babel

W ten oto sposób, raczej na drodze dialogu z akceleracjonizmem niż derywacji z niego, powstał ksenofeminizm. Jego twórczynie opisują go jako techno-materialistyczną, antynaturalistyczną i walczącą o zniesienie płci formę feminizmu. Ciężkostrawne pojęcia? Wytłumaczmy po kolei. Ksenofeminizm jest techno-materialistyczny, bo podobnie jak akceleracjonizm, zwraca uwagę na to, że nowoczesne technologie nie zawsze są korzystne dla ludzi, głównie ze względu na historię ich powstawania i fakt, że nie każdy ma do nich dostęp. „Ksenofeminiści zastanawiają się, jak przekierować obecnie istniejące technologie, by służyły one społeczeństwu i przede wszystkim – nie stanowiły narzędzia dyskryminacji na tle płci” – objaśnia Helen.