Ο ξενοφεμινισμός διαμηνύει την επιθυμία να κατασκευάσουμε ένα αλλότριο σε εμάς μέλλον με ένα θριαμβευτικό Χ σε έναν κινητό χάρτη. Ο ξενοφεμινισμός διαμηνύει την επιθυμία να κατασκευάσουμε ένα αλλότριο σε εμάς μέλλον με ένα θριαμβευτικό Χ σε έναν κινητό χάρτη. Ο ξενοφεμινισμός διαμηνύει την επιθυμία να κατασκευάσουμε ένα αλλότριο σε εμάς μέλλον με ένα θριαμβευτικό Χ σε έναν κινητό χάρτη.
异女权主义将建造一个截然不同的未来的欲望和手机 app上显示的凯旋的 X相挂钩。这个 X并不是一个终点。 异女权主义将建造一个截然不同的未来的欲望和手机 app上显示的凯旋的 X相挂钩。这个 X并不是一个终点。 异女权主义将建造一个截然不同的未来的欲望和手机 app上显示的凯旋的 X相挂钩。这个 X并不是一个终点。
Lo xenofemminismo indicizza il desiderio di costruire un futuro alieno con una X trionfante su una mappa mobile. Lo xenofemminismo indicizza il desiderio di costruire un futuro alieno con una X trionfante su una mappa mobile. Lo xenofemminismo indicizza il desiderio di costruire un futuro alieno con una X trionfante su una mappa mobile.
El Xenofeminismo indexa el deseo para construir un futuro alien, con una triunfante X en un mapa móvil. El Xenofeminismo indexa el deseo para construir un futuro alien, con una triunfante X en un mapa móvil. El Xenofeminismo indexa el deseo para construir un futuro alien, con una triunfante X en un mapa móvil.
Zenofeminizm yabancı bir gelecek inşa etme arzusunu seyyar bir haritada zaferi imleyen bir X ile işaretler Zenofeminizm yabancı bir gelecek inşa etme arzusunu seyyar bir haritada zaferi imleyen bir X ile işaretler Zenofeminizm yabancı bir gelecek inşa etme arzusunu seyyar bir haritada zaferi imleyen bir X ile işaretler
زنوفمینیسم نشانگر میلی است برای ساخت آینده‌ای بیگانه، که یک نشان X پیروزمند را در یک نقشه‌ی سیال پیش خواهد کشید. این X یک مقصد را مشخص نمی‌کند. این X زنوفمینیسم نشانگر میلی است برای ساخت آینده‌ای بیگانه، که یک نشان X پیروزمند را در یک نقشه‌ی سیال پیش خواهد کشید. این X یک مقصد را مشخص نمی‌کند. این X زنوفمینیسم نشانگر میلی است برای ساخت آینده‌ای بیگانه، که یک نشان X پیروزمند را در یک نقشه‌ی سیال پیش خواهد کشید. این X یک مقصد را مشخص نمی‌کند. این X
Xenofeminizmus vyjadruje túžbu vytvoriť odlišnú budúcnosť s triumfálnym X na pohyblivej mape. Xenofeminizmus vyjadruje túžbu vytvoriť odlišnú budúcnosť s triumfálnym X na pohyblivej mape. Xenofeminizmus vyjadruje túžbu vytvoriť odlišnú budúcnosť s triumfálnym X na pohyblivej mape.
Xenofeminismus zeigt den Wunsch an, eine fremde Zukunft zu bauen, mit einem triumphierenden X auf einer mobilen Karte. Xenofeminismus zeigt den Wunsch an, eine fremde Zukunft zu bauen, mit einem triumphierenden X auf einer mobilen Karte. Xenofeminismus zeigt den Wunsch an, eine fremde Zukunft zu bauen, mit einem triumphierenden X auf einer mobilen Karte.
Ксенофеминизмът индексира желанието за изграждане на едно извънземно бъдеще с триумфален X на мобилната карта. Ксенофеминизмът индексира желанието за изграждане на едно извънземно бъдеще с триумфален X на мобилната карта. Ксенофеминизмът индексира желанието за изграждане на едно извънземно бъдеще с триумфален X на мобилната карта.
Xenofeminismen indekserer begæret til at konstruere en fremmed fremtid med et triumferende X på et mobilt kort. Xenofeminismen indekserer begæret til at konstruere en fremmed fremtid med et triumferende X på et mobilt kort. Xenofeminismen indekserer begæret til at konstruere en fremmed fremtid med et triumferende X på et mobilt kort.
Ksenofeminizam indeksira želju za konstruiranjem strane budućnosti s trijumfalnim X na pokretnoj mapi. Ksenofeminizam indeksira želju za konstruiranjem strane budućnosti s trijumfalnim X na pokretnoj mapi. Ksenofeminizam indeksira želju za konstruiranjem strane budućnosti s trijumfalnim X na pokretnoj mapi.
Ksenofeminizm triumfalnym iksem na ruchomej mapie zaznacza pragnienie skonstruowania wyobcowanej przyszłości. Ksenofeminizm triumfalnym iksem na ruchomej mapie zaznacza pragnienie skonstruowania wyobcowanej przyszłości. Ksenofeminizm triumfalnym iksem na ruchomej mapie zaznacza pragnienie skonstruowania wyobcowanej przyszłości.
Xenofeminismul marchează dorința de a construi un viitor alien printr-un X triumfător pe o hartă mobilă. Xenofeminismul marchează dorința de a construi un viitor alien printr-un X triumfător pe o hartă mobilă. Xenofeminismul marchează dorința de a construi un viitor alien printr-un X triumfător pe o hartă mobilă.
Xenofeminism indexes the desire to construct an alien future with a triumphant X on a mobile map. Xenofeminism indexes the desire to construct an alien future with a triumphant X on a mobile map. Xenofeminism indexes the desire to construct an alien future with a triumphant X on a mobile map.
Триумфальным “Х” на мобильной карте ксенофеминизм индексирует желание построить чужеродное будущее. Триумфальным “Х” на мобильной карте ксенофеминизм индексирует желание построить чужеродное будущее. Триумфальным “Х” на мобильной карте ксенофеминизм индексирует желание построить чужеродное будущее.
O Xenofeminismo indexa o desejo para construir um futuro alienígena, com um triunfante X num mapa móvel. O Xenofeminismo indexa o desejo para construir um futuro alienígena, com um triunfante X num mapa móvel. O Xenofeminismo indexa o desejo para construir um futuro alienígena, com um triunfante X num mapa móvel.
Ksenofeminizem indeksira ûeljo po izgradnji tuje prihodnosti z zmagoslavnim X na mobilnem zemljevidu. Ksenofeminizem indeksira ûeljo po izgradnji tuje prihodnosti z zmagoslavnim X na mobilnem zemljevidu. Ksenofeminizem indeksira ûeljo po izgradnji tuje prihodnosti z zmagoslavnim X na mobilnem zemljevidu.
Xenofeminism indexerar viljan att konstruera en främmande framtid med ett triumfatoriskt X på en rörlig karta. Xenofeminism indexerar viljan att konstruera en främmande framtid med ett triumfatoriskt X på en rörlig karta. Xenofeminism indexerar viljan att konstruera en främmande framtid med ett triumfatoriskt X på en rörlig karta.
Le xénoféminisme indexe le désir de construire un futur autre avec un X triomphant sur un plan interactif. Le xénoféminisme indexe le désir de construire un futur autre avec un X triomphant sur un plan interactif. Le xénoféminisme indexe le désir de construire un futur autre avec un X triomphant sur un plan interactif.